NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Naše primarno djelovanje je rad poput destinacijske menadžment kompanije za područje Žumberka, pa smo tako dobili i najviše upita za tu regiju.

Transport

Cijene

Ostalo

Transport

Da, ali u suradnji sa specijaliziranim davateljima tih usluga.

Možete, ali morate presjedati. Najvažniji autobus po kojemu ravnate vrijeme je Sošice-Jastrebarsko-Sošice. Autobusi s kojima možete putovati su od autoprijevoznika Samoborček, a brojevi su sljedeći: 260, 260A, 264, te bus Sošice-Jastrebarsko-Sošice (sa ovog autobusa silazite na stanici Kostanjevac).

Taj dio organizacije se u potpunosti radi s Vama.

Cijene

Cijene nisu prikazane zbog toga što su svi naši programi individualni i završavaju se u dogovoru s našim klijentima. Naglasak je na tome da su svi naši aranžmani Tailor made.

U cijenu aranžmana ulazi sve ono o čemu se u aranžamanu govori: pansioni (polu, puni), vodiči, ulaznice, pristojbe, PDV-i, degustacije, posjeti… Jedino što smo ostavili na Vaš odabir su, u većini slučajeva, ručkovi, benzin i radnje u Vašem slobodnom vremenu.

Ostala pitanja

Postoji, s time da se to mora posebno naglasiti prije polaska na putovanje. Kako imamo suradnju s brojnim smještajnim i ugostiteljskim objektima, Vaša napomena bi puno značila zbog mogućih daljnjih preporuka.

AUTORSKA PRAVA

Ograničenja i pravila za tekstove, fotografiju i video

Imate li dodatno pitanje?